Arkitekt - Håkan Trygged KUB Arkitekter

”Inspirationen till utformningen av byggnaderna har vi hämtat från naturen och landskapet på platsen.
Det fantastiska läget med granitklipporna och utsikten mot västerhavet gör att man kommer att leva nära naturen och årstidsväxlingarna.
Husen är försiktigt inplacerade bland granitklipporna och möter marken med pelare och plintar för att göra liten påverkan på det vackra urberget. Den utvändiga färgsättningen är återhållsam och anpassar sig till det storslagna landskapet. Byggnaderna är placerade utefter terrängen, men också för att ta vara på utsiktsläget och fånga in solen på den stora altanen. I arbetet med planlösningarna har vi strävat efter att skapa trevliga, praktiska och yteffektiva hus.