Ekonomi

Fastighetsavgift/skatt: 0 kr / år
 
Driftkostnad: 20 584 kr/år

 Försäkring: 2 448 kr/år

 Uppvärmning: 11 300 kr/år

 Vatten/avlopp: 4 000 kr/år

 Renhållning: 1 836 kr/år

 Vägavg/snö: 1000 kr/år

 
Total driftkostnad:

20 584 kr/årFörsäkring och renhållning är schabloner. Övrigt är beräknat utom vägavgiften.

Värdeår: 2017
Typ: 210, Småhusenhet, tomtmark
Skattesats: 33.57