Ritningar och priser

Fasadritning

Fasadsektion 

Planritning

Planritning hus 1_2_4_5_6_7_

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning Dammkärrsbacken 

Situationsplan

Dammkärrbacken, Styrsöhöjd

Situationplan hela området

Prislista

Prislista etapp 2