Ekonomi

Total Driftkostnad: 26 836 kr/år

-Försäkring: 2 400 kr
-Uppvärmning: 15 088 kr
-Vatten/avlopp: 5 000 kr
-Renhållning: 3 148 kr
-Vägavg/snö: 1200 kr
Försäkringen är en schablon.
Skattesats: 33.69